[ad_1]

“من می دانستم که باید نویسنده شوم ، اما نمی دانستم چگونه ، و تصمیم گرفتم که راه یادگیری نوشتن یک رمان باشد. و بنابراین ، یک خارجی او کتاب عملی من بود ، “او در طول مطبوعات TCA به مجموعه PBS گفت خواندن عالی آمریکایی. “من هرگز آن را به کسی نشان نخواهم داد ، بنابراین مهم نیست که من با آن چه کار کردم.”

[ad_2]

منبع: dojedareh-news.ir