8 جوراب برای دونده مورد علاقه خود


دویدن بیش از کفش نیاز دارد. جوراب هم لازم است! (و آن هدایایی که می توانند در یک هدیه بزرگ جای بگیرند ، بالای شومینه آویزان هستند.)


منبع: dojedareh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>