70 واقعیت دوست که هر سوپرفن باید بداند

[ad_1]

مارسل در واقع توسط دو میمون ، میمون و کتی بازی می شود.

این زوجین به شرکت در ادامه خواهند داد بروس توانا، 30 سنگ، و دیگر. در سال 1995 ، شویمر گفت هفتگی سرگرمی که او در واقع از میمون متنفر است. “مربیان اجازه نمی دهند با او تماس بگیرم. آنها واقعاً واقعاً مالک هستند. این مانند این است که: “روی زخمهای خود فرود بیایید ، کار خود را انجام دهید ، با میمون تماس نگیرید و با او ارتباط برقرار نکنید” این بد است. “موافق.

[ad_2]

منبع: dojedareh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>