[ad_1]

رایان گاسلینگ و اوا مندز

هوادارانی که امیدوار بودند رایان گاسلینگ رابطه خود را با او از سر بگیرد دفترچه کوستار ، راشل مک آدامز در هنگام آشنایی بازیگر با اوا مندس در سال 2011 بدون هیچ امیدی باقی ماند. این زوج به عنوان یک شخص خصوصی شناخته می شوند ، بنابراین صادقانه بگویم اکثر افراد احتمالاً فراموش کرده اند که در این زمان حتی با هم هستند.

[ad_2]

منبع: dojedareh-news.ir