[ad_1]

کلینت ایستوود و اسکات ایستوود

کلینت ایستوود و پسرش اسکات با هم بازی می کنند گران تورینو و مشکل منحنی، و کلینت او را در برخی دیگر از فیلم هایش گنجانده است. “آنچه از کار با پدرم آموختم این است که هنوز هم می آموزم. من فقط یک بچه در این کار هستم. اما این فیلم بیشتر فضای کارگردان است. ” اسکوایر. “و دیدم پدرم مدیر شد ، این نقطه قوت است. و همانطور که او می گوید ، این یک تعطیل یا گرسنگی برای یک بازیگر است. اگر شما مواد خود را خلق نمی کنید ، پس فقط برای هر آنچه در آنجاست می جنگید. قطعاً می خواهم راه دیگری بروم. “

[ad_2]

منبع: dojedareh-news.ir