30 بار خانواده سلطنتی سنت شکنی کرده اند – پروتکل سلطنتی چیست؟

[ad_1]

… که شامل فرستادن ویلیام و هری به مهد کودک بود …

پرنس چارلز وقتی در سن هشت سالگی به مدرسه مقدماتی اعزام شد ، سنت سلطنتی را نقض کرد (از آنجا که کودکان سلطنتی معمولاً معلم خصوصی را انتخاب می کردند) ، اما پرنسس دایانا با فرستادن ویلیام و هری به کودکستان ، قدم دیگری به جلو برداشت.

[ad_2]

منبع: dojedareh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>