[ad_1]

گتون گردن آنون میکروفور

گردن بسته ها همیشه ابزاری مفید برای گرم نگه داشتن صورت و محافظت از بادهای شدید بوده است. اما اکنون آنها حتی راحت تر شده اند ، زیرا بله ، شما حدس می زدید: آنها برای جلوگیری از گسترش COVID-19 ، از تجهیزات طراحی شده با CDC استفاده کرده اند. این بهترین گزینه برای عبور از خط آسانسور اسکی به کلبه و البته شکسته شدن کوه است.

[ad_2]

منبع: dojedareh-news.ir