10 تکنولوژی ترسناک و باورنکردنی که جهان را تغییر خواهد داد

دارای همین تکنولوژی شما میتوانید هر زمان که بخواهید در گوشیتان فرزند خویش را نگاه نمایید و علاوه بر آن بتوانید اهمیت او سخن بزیند و مکالمه زنده، ملازم با تصویر داشته باشید! علاوه بر همین ما می دانیم که تصمیماتی که یک شخص می گیرد، لزوما برای کل جامعه خوب نیست. مارکوزه منتقد شدید تکنولوژی تازه بود.او معتقد بود که تکنولوژی در جامعهء امروزی به توتالیتاریسم رویکرد میبرد.ماکوزه همین فکر را رد می نماید که تکنولوژی در جهان جدید بی طرف میباشد.مارکوزه تکنولوژی را وسیلهای به جهت احاطه بر مردمان میانگارد.این وسیله از آن جهت مؤثر می باشد که به ظواهر خنثی است ولی در واقع مردم را به سمت بردگی سوق میدهد.در واقع تکنولوژی ابزاری میباشد برای سرکوب فردیت. امروزه به کمک فناوری پیشرفتهای متعددی حاصل شده هست که به تیتر نمونه می توان معالجه بیماریها ، تولید شبکههای ارتباطی و … تکنولوژی می تواند به ما به جهت بسط انرژی پاک، امکانات حمل و نقل اهمیت کمترین آلودگی زیستی و منزل های قلیل انرژی برای صرفه جویی در منابع کمک کند. آگبرن ونیم کف منشأ همین تغییرات را در ابتکار عمل فنی دنبال میکنند.برای نمونه،چگونه می توان تضعیف پیوندهای خویشاوندی در خانواده امروزی را توضیح داد:نخست اینکه مهاجرت روستاییان به شهرها تأثیراتی به جا میگذارد که موجب جدایی مکانی و نتیجتا جدایی اجتماعی و کم عقل میشود.امّا چنین مهاجرتهایی فقط به علّت ابداع در کارها حمل و نقل نظیر نوآوری راه و روش آهن قابلیت و امکان پذیر شد و احداث راهآهن کلیدی اختراع موتور بخار ممکن گردید.بدین ترتیب از روش پروسه علیّت پی درپی به موتوز بخار به تیتر برهان علّی در تضعیف پیوندهای خویشاوندی میرسیم. ۲-انتخاب تکنولوژی: بایستی بوسیله سازمان حمایت شود.یک پروسه تصمیم گیری می باشد که به آنالیز اثربخش از ظرفیت کانال خبرها تکنولوژی روز دنیا ها نیاز دارد. 1. فبلتها – آیفون ۶ پلاس به اصطلاح اولین «فبلت» کمپانی اپل میباشد که فراوان دیرتر از دیگر گوشیهای تبارک اندرویدی عرضه شد. البته پیشرفتی که در راستا دوربین مداربسته شکل گرفته دیگر تصور این دست از والدین را ریلکس میسازد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه کلیدی اخبار تکنولوژی بی بی سی فارسی وب وب سایت خود باشید.

حتما بخوانید:
توصیه های دکتر آنتونی فاوسی در مورد سیستم ایمنی سالم در طی COVID