در غیر همین صورت این پیستون های موتور تنه شباهت پاره ای به پیستون تنه دارند. این اختلاف فشار درون بطری و خارج بطری منجر میشود که دیوارههای قوطی به سمت درون فشرده شوند و قوطی مچاله شود. امکان داراست که پیستون در تعدادی محل به صورت عمودی و از به دور تا دورش در گیر گرفتگی شود و در داخل سیلندر گیر کند، سیلندر این موتور به جهت پیستون خیلی ریز هست و در روزگار روشن شدن موتور ماشین براثر انبساط حرارتی پیستون بدنه پیستون به دیواره داخلی سیلندر فشار وارد میگردد و موجب میگردد که پیستون در داخل سیلندر گیر کند. پیستون شکافدار T شکل،دارای دوشیارافقی وعمودی میباشند که ترک افقی آن‌ها نزدیک سرپیستون درزیررینگها وشکاف عمودی آنهادرقسمت راهنمای پیستون قراردارد.درطرف مقابل،فقط یک شکاف افقی تولید میشود. این میلهها در هنگام واردشدن ضربه پیچیده میشود. همین تجهیزات در مقایسه اساسی سایر تجهیزات خنک کننده صنعتی بها ارزان تری دارا‌هستند و به راحتی در محل گزینه نظر کارگزاشتن می شوند. ترازو سایز گژن پین که بیان کننده قطر آن می باشد نیز روی پیستون ممکن میباشد حک شود. مثلا در دو گونه ماشین اهمیت اندازه پیستون های شبیه ، خودرویی که کلیدی پیستون بیشتری می باشد ، قدرت بیشتری خواهد داشت. سر قوطی را دارای درب منحصر به فرد آن محکم ببندید (مراقب انگشت های خویش باشید!). درحالی که نی درون بطری قرار دارااست دهانه بطری را اهمیت لبهای خود به طور کامل بگیرید و باطن بطری بدمید. بخش اعظم رینگ های روغن سه تکه بوده و معمولا در آن ها دو بغل رینگی فولادی آب کروم شده به فعالیت رفته است. تقریباً کلیه پیستون های مدرن اصلی دریچه ای هستند که فاصله ای را در اطراف دریچه ها در بالای ضربه پیستون تولید می حرکت پیستون در سیلندر کند. بر شالوده اورجینال پاسکال، اعمال فشار به نقطه ای از مایع محصور در محیط بسته سوای ضعیف شدن به بقیه نقاط محفظه منتقل میشود. پاسخ: قوطی در اثر فشار هوا مچاله می‌گردد ، زیرا حیاتی حرارت دادن کمی از هوای باطن قوطی خارج میشود. ۲- مدتی (حدود ۲ الی ۳ دقیقه) حوصله نمایید تا کمی بخار آب از سر قوطی خارج شود. ۵- یک‌سری دقیقه صبر نمایید تا قوطی خنک شود. ادله خویش را برای همین پیشبینی ابلاغ کنید.

ایندکسر