ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

محدوده دبی و فشار دوزینگ پمپ ها عموماً به جهت دبی های ذیل گزینه استعمال قرار می گیرند. گاز ثروت ملی مردم ایران است بنابراین باید حداکثر به کار گیری از آن رخ گیرد.برای این‌که ما بتوانیم از این ثروت ملی بخوبی به کارگیری ونگهداری کنیم می بایست از تجهیزات مناسب به کار گیری نماییم که یک عدد از این تجهیزات مخازن و پمپ های مراقبت مواد شیمیایی مانند گاز و نفت است.ما در همین پژوهش کارایی بر آن کردیم که به طرز ای نو به این دو موضوع اساسی به این معنی که پمپ ها و مخازن بپردازیم. به جهت اینکه ما بتوانیم از همین ثروت ملی بخوبی استعمال ونگهداری کنیم بایستی از تجهیزات مناسب به کار گیری کنیم که یک عدد از همین تجهیزات مخازن و پمپ های محافظت مواد شیمیایی نظیر گاز و نفت است. اقتدار موتور دوزینگ پمپ جسکو 25 وات است. انواع دوزینگ پمپ سه جور دوزینگ پمپ متفاوت وجود دارد. در این مدل پمپ دوزینگ هم از همان مکانیسم دیافراگم استفاده میشود. در نتيجه مايع وارد لوله خروجي مي شود و بدين وسيله از شدت ضربه ناشي از حركت ضرباتي كاسته مي شود. به تجربه ديده شده است كه تعادل مذكور هنگامي حاصل مي گردد كه طول آب باطن لوله برابر با 32 فوت باشد. دوزینگ پمپ پیستونی و دیافراگمی، درواقع مدلی از پمپهای دوزینگ یا همان پمپهای تزریق است. شفت پمپ متصل به دیافراگم، پیستون یا این که پلانجر می باشد و اساسی حرکت رفت و برگشتی آن عمل ساکشن و دیسشارژ واقعه می افتد. در همین جور از پمپهای دوزینگ پیستونی و دیافراگمی، محفظهی پمپ، بهوسیلهی پیستون و دیافراگم و دریچههای محل ورود و خروجی، مالامال و خالی میشود. مسلم می باشد که فشار خروجی اژکتور از ورودی آن بیشتر می باشد و علت بر نگشتن گاز از خروجی اژکتور به محل ورود آن سرعت دوچندان مخلوط آب و گازها در خرطومی Diffuserاژکتور است. دوزینگ پمپ گراندفوس آلدوز اصلی ورقه نمایش دیجیتالی که قابلیت و امکان تنظیمات ساده را آماده نموده است. اصل عملکرد شبیه غشا است. به جهت جابجایی مایعاتی که اهمیت میزان کمی چربی میباشند هم می توان این پمپها را به کار گرفت. اکثر زمان ها پمپ های این تیم بر پایه API675 طراحی شده اند و امکان کارکرد در شرایط انفجاری را پمپ دوزینگ کوچک نیز دارند. از نظر كلي بايد محل استقرار پمپ را کلیدی درنظرگرفتن خطر طغيان رودخانه و يا خطر استغراق ، قرارداده و پیشین از آن بايد در در مقابل خطرات ناشي از ريزش محل و رطوبت نامناسب و يخبندان نگهداری نمود .

حتما بخوانید:
بهترین لوله بازکنی در تهران [مشاوره رایگان] - تعمیر برتر