مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

در این روش کاربر نیازمند شناسه قبض و شناسه پرداخت خلافی می باشد و با اعتنا به فیلتر شدن تلگرام پیشنهاد می گردد که از همین طریق به جهت بازدید خلافی ماشین خویش استعمال نکنید. دارای توجه به شروع هجرت های نوروزی، نیاز به استعلام خلافی در ایام تعطیلات نوروز بخش اعظم می شود. بنابرین توصیه می شود که همواره از سامانه استعلام خلافی ماشین و موتور سیکلیت در مقطع های زمانی یگانه به کارگیری نمائید تا از میزان جریمه خود مطلع گردید. این پیام رسان متعلق به خزانه ملی می باشد. از دیگر امکانات قبضینو قابلیت و امکان استعلام و پرداخت تمامی قبوض شهری شامل قبض آب، برق، گاز ، تلفن اثبات و همپا اولیه می باشد.دانلود مجانی لیست خلافی اتومبیل از مزایایی همین نرم افزار خلافی می باشد. مراجعه نماید. در مراجعه حضوری توجه شود مدارک مربوط به متورسیکلت را همپا خویش داشته باشید. عقب راندن،باید یک نفر یاری راننده برای غربت از هرگونه خطری همپا داشته باشند. به جهت دریافت تلفنی خلافی خودرو و پرداخت خلافی خودرو صرفا به اندازه هست از خانه و یا محل فعالیت خویش مهم شماره تلفن ۸۸۲۸۸۸۸۸ تماس بگیرید و از مقدار جرائم و تخلفات وسیله نقلیه خود آگاه شوید. ت – در مسافت 15 متری عرصه یا این که تقاطع یا سه راهها یا این که تقاطع خط مش آهن. از فاصله 35 متریمشخص شوند. گلگیرها و یا این که از باطن اتاق به اطراف تجاوزنماید، حمل نمایند. اعلام هشدار،احتیاط و یا این که خطر به رانندگان دیگر به فعالیت برده میشوند. ث – ترمزی که به هنگام گرفتن آن دوچرخه در فاصله قابل قبولی متوقف گردد. دیگر از مسافت 150 متری به طور کاملدیده شود. در صورت قابلیت با ذکر اسم و نشانیراننده به واحد انتظامی محل اعلام دارند. عبور حیاتی وسایلنقلیهای است که در طرف پرتگاه قرار دارند. رانندهای که در جهت سربالایی در حرکت هست تقدم لغو ازمون ایین نامه عبور بدهد. چراغ قرمز- عبور پیادگان از عرض منش ممنوع است. چنانچه چراغ ریز خراب شده باشد چراغهای بزرگ را کلیدی نور پایین پر‌نور سازد. یا این که چپ رابر حسب مورد، روشن کنند. هر صورتی که بارگیری یا این که مسافرگیری شدهباشد کاهش دیتا و در نهایت متوقف سازد. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم سوالات آزمون آئین طومار مبنا 3 بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
تصفیه فاضلاب چیست و چگونه کار می کند؟