فرآورده پیستون ها از چدن یا آلومینیم میباشد پیستون های چدنی بدنه ای پهناور خیس و سنگین خیس دارند. سایز پیستون به گونه ای در حیث گرفته شده تا کمترین مقدار لقی در گژن پین و همچنین در بوش (ویا سیلندر) را داشته باشد. پیستون خودرو اسم قطعه ای میباشد که مطلقا بارها به گوشتان خورده است. وظیفه حلقه پیستون در خودرو جلوگیری از زخم رسیدن به همین دو قطعه می باشد و در صورتی که خراب شود بایستی سریعا آن را تعمیر کنید و رینگ پیستون های جدید جایگزین شوند. براین اساس هرچقدر تعداد پیستون های یک ماشین بخش اعظم شود ، حجم و میزان بلوک سیلندر آن اتومبیل نیز افزایش می یابد. بعضی از مکانیکها برای از بین بردن ایراد از یک واشر مازاد در کنار سرسیلندر تراش خورده استعمال می کنند و واشر را دوتا میکنند، بهتر میباشد که سرسیلندری که چندبار تراش خورده آن را ردوبدل کرد و بدون شک می بایست سرسیلندر را آیتم تحلیل قرار بخشید که تاب نداشته باشد و قطعا صاف و بدون پیچ خوردگی و اعوجاج باشد. 3- مهم ساخت ترک های (I,U,T) صورت در دامنۀ پیستون که اساسی شیار های افقی و عمودی هستند، می توان از انبساط پیستون دوری کرد. به همین دلیل در همین مقاله، درباره علل و علامت ها فساد حلقه پیستون و زمان مطلوب تعویض آن صحبت خوا هیم کرد. جهت ارتقا توان و جاذبه ماشین از یک‌سری سیلندر و پیستون در خودرو استعمال می کنند. پیستون ماشین از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)،زیرا فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود ۴۵۰/۰ کیلو گرم (۱پوند)است.دامنه یا این که قسمت تحت پیستون را می تراشند تا نیز وزن آن کاهش یابد و نیز جا به جهت وزنه های تعادل میل لنگ گشوده شود. در همین شرایط که حلقه حساس پله خارجی است. به خصوص چنانچه دود خارج شده از اگزوز غلیظ و به شدت سیاه باشد فارغ از تردید از فساد رینگ و پیستون است. این روغن ملازم سوخت میسوزد و به همین دلیل دود خروجی از اگزوز غلیظ و خاکستری آبی میباشد و بوی روغن سوخته میدهد. همچنین اگر تسمه تایم پاره شود و زمان بندی سوپاپ به نیز بخورد، این شیارها، مانع از جراحت به پیستون و سوپاپ می شوند. و چنانچه بخواهند توضیح بدهند که این بیستون صفر است و یا استاندارد حروف STD را روی آن مینویسند. به جهت خرید کردن اشکال قطعات پراید ، قطعات پژو و قطعات یدکی سایر اتومبیل های ایرانی میتوانید به بخش جستجوی تارنما مراجعه نمایید یا این که حیاتی نتورک نمایندگیها تماس بگیرید. همین نقص‌ هنگامی پیش میآید که مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر نشت کرده باشد و مایع خنک کننده به باطن محیط احتراق وارد شود و همین موجب شکسته شدن آلومینیوم و ترک تناول کردن آن میشود، در زمانهای شدیدتر امکان دارد باعث خوردگی حاشیه سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر شود، اگر مایع نشت کرده کم باشد به شکل یک لکه سیاه کوچک روی واشر سیلندر معلوم میشود. در موقع ایجاد پیستون ها، عملکرد می کنند آنان راکمی بیضی شکل صحیح کنند تا در موقع گرم شدن به شکل استوانه درآید. برای مثال می قدرت به روغن ریزی، روغن سوزی، صدای نامتعارف موتور و احساس جدا شدن برخی از قطعات از موتور و خارج ریختن آن ها اشاره نمود. اصلی این که حلقه و پیستونها قطعات کوچک و ارزانقیمتی هستند، برای کارایی موتور ضروریاند و مطلقا انها را به موقه معایب پیستون nfu بایستی بده بستان نمود. بعضا از علامت ها به جهت تشخیص خرابی پیستون و رینگ پیستون میباشند که به رخ مشترک بوده و فارغ از این که موتور باز شود، اهمیت دیدن همین علائم، قطعا باید اساسی مراجعه به مکانیک کارشناس موتور، نسبت به مشاهده خودرو مبادرت نمایید. به جهت قرائت مقاله تست اپشن های خودرو و اخذ اطلاعات اکثر مطلقا کلیک کنید. به جهت درخواست خرید کردن و فروش اتومبیل کلیک کنید. قطر پیستون های موتور ماشین دربین ۷۶ تا ۱۲۲ میلی متر (۳ تا ۴ اینچ) تغییر تحول می کند. یک پیستون معمولی مهم مسافت 0.1 میلی متر (0.004 اینچ) در بین خود و دیواره لوله سیلندری است، این به ترازو عرض موی انسان است. این مسافت به طور معمول میان 0.025 تا 0.10 میلی متر ( 0.001 تا 0.004 اینچ ) هست . حتمی به ذکر می باشد که مطابق شکل تحت سمت راست بایستی بین پیستون و سیلندر هم لقی قابل قبولی را در لحاظ گرفت تا در صورت تغییر تحول ابعاد پیستون و سیلندر به برهان تغییر تحول دما، پیستون داخل سیلندر گیر نکنند. هواداران ماشین شیدا موتورهای ۸ سیلندر V صورت اند. در روی پیستون سوراخی به جهت قرار گرفتن گژن پین جهت اتصال به شاتون تعبیه شده است.جهت ارتقا قدرت و جاذبه خودرو از تعدادی سیلندر و پیستون در اتومبیل به کارگیری می کنند. در این حالت زمانی پای خویش را روی پدال گاز میگذارید تا ماشین عجله بگیرد، روزگار زیادی طول میکشد تا سرعت آن بالا بیاید. موتور قدرتش را از دست میدهد و ماشین نمیتواند بهخوبی عجله بگیرد. یک عدد از راههای حفظ از موتور خودرو و مخصوصا حلقه پیستون، تغییر تحول در عادات رانندگی است؛ بعضا از اشخاص اساسی طرز رانندگی نامناسب و فشار به موتور، باعث استهلاک همین قطعات گردیده و قدمت اثرگذار آنها را به نحو قابل توجهی کمتر می دهند. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اصلی پیستون در ماین کرافت وب تارنما خود باشید.

ایندکسر