شیر برقی و انواع آن (مشخصات فنی+بهترین برندها و قیمت ) – ای شاپ صنعت

یعنی مهم دستور دادن به شیر برقی، بوبین آن فعالیت کرده و مسیر را به جهت عبور هوا باز کرده و تا هنگامی که الکتریسیته بر روی بوبین باشد، مسیر گشوده می ماند. علت قرار دادن همین شیربرقی همین می باشد که به زمان خاموش کردن مشعل گازوئیل به داخل محفظه احتراق نشت نکند و همچنین به جهت این هست که به هنگام منش اندازی مشعل زمانی حدود ۱۵ ثانیه بدون همین که سوخت پاشیده شود و انیتلاتور عمل کند تا هوای درون دیگ را بیرون نماید.در همین زمان حتمی می باشد که مسیر گازوئیل بسته شود و شیبر برقی این عمل را انجام میدهد. شیربرقی NC جریان سیال را در روزگار انقطاع جریان الکتریسیته قطع میکند. وقتی که بوبین الکتریسیته دار است میدان مغناطیسی که تولید می‌نماید سبب ساز آهن ربا شدن هسته می‌گردد که در نتیجه سوزن را بالا کشیده و سبب ساز گشوده شدن شیربرقی می‌گردد می بایست توجه داشته باشیم که شیربرقی را بایستی به صورت افقی ببندیم. به این شکل که یک در مسیر رفت هوای پشت سیلندر درمسیر بازگشت را تخلیه میکند و دیگری برعکس هوای محبوس در کورس رفت را تخلیه میکند. و زمانی که جریان برق وصل شود مسیر جریان شیربرقی بسته میشود. یک شیربرقی چهار راهه ، چهار دهانه دارد: در شرایط تغذیه پر‌نور هر درگاه به درگاه متناظر روبروی خود متصل میگردد.در وضعیت خاموشی تغذیه ، همین اتصال برعکس میشود.اگر در یک شیربرقی درگاههای بیشتری از آن چه شما نیاز دارید وجود دارد.، شما میتوانید پیکره بندی کمتری را بر حسب نیاز خود استعمال کنید. چون برخی زمان ها به جهت در دست گرفتن سیالات قابل اشتعال نظیر گازوئیل و بنزین از همین شیرهای برقی استعمال میشود. چون قبل از وصل جریان الکتریسیته می توان حرکت درست میله را شیر برقی هیدرولیک در دست گرفتن کرد. این نوع سلونوئید ولو ها بدلیل نیاز به انرژی اکثر جهت حرکت دیافراگم، معمولا بعدها بوبین به نسبت دو دسته گذشته بزرگتر هست ( در سایزهای یکسان). بدون شک در هنگام خرید به دسته اتصالی به جهت هر دستگاه ، به مشخصات الکتریکی و تغذیه بوبین، مقدار فشاری که میتواند تحمل کند، ماکزیمم و مینیمم اختلاف فشار در میان ورودی و خروجی در آن و … شیر برقی حساس عملکرد مستقیم به جهت همین جور کاربریها مناسب است. یک شیربرقی چهار راهه میتواند به صورت یک شیر دو راهه کار نماید .یک شیر سه راهه میتواند به رخ یک شیر دو راهه کار کند. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حساس شیر برقی کنیستر وب سایت خود باشید.

حتما بخوانید:
وضعیت اضطراری آبله میمون در دو ایالت دیگر آمریکا اعلام شد