[ad_1]

همچنین باید جلوی دوربین تست کنید.

آخرین دور مصاحبه ها جلوی دوربین است و شامل پخت در مقابل تولید است: سوفی فالدو به رادیو تایمز گفت: “شما باید در حالی که آنجا هستید چیزی را پخته تا مطمئن شوید که فقط کار شخص دیگری را نمی گذارید.” “آنها دوربین هایی دارند که در اطراف محل می چرخند. من فکر می کنم این برای دیدن اینکه آیا ما از پخت و صحبت همزمان خوشحال هستیم و آیا می توانیم از پس آن برآییم.”

[ad_2]

منبع: dojedareh-news.ir

ایندکسر