از این رهگذر خیر تنها به دست آوردن و کارهای اکثری می توانند تجارت خویش را در ورای مرزهای جغرافیایی دنبال کنند، بلکه دسته نو ای در تامین منابع کسب و امور و حتی افراد ارائه شده هست که می تواند نتیجه های بسیار چشمگیری در فعالیت های تجاری بنگاه ها و افراد به دنبال داشته باشد. تجارت اول صرفا وب تارنما تخصصی در زمینه تجارت فی مابین بنگاهی در کشور‌ایران می باشد که در فضای یک بانک اطلاعاتی شامل بیش از 207.000 کسب و فعالیت فعال در کشور‌ایران به رواج تجارت الکترونیک می پردازد. اساسی نزدیک شدن راکت به یک قطعه فلزی (حتی در صورت نهفته شدن در لباس و کیف) سنسورهای اهمیت راکت فعال می شوند و ویبره دستگاه یا این که صدای آژیر آن فعال می شود. همین راکت را می توان در فرودگاه ها، سازمان ها و ادارات امنیتی، ورزشگاه ها و استادیوم ها، مدارس و هر جایی که نیاز به ممانعت از ورود اشیا فلزی خطرناک می باشد، نصب و روش اندازی کرد.این دستگاه فلزیاب دستی زیاد قدرتمند می باشد که می اقتدار اشیا و ابزار فلزی حتی ریزترین ها را نیز حساس توجه و شتاب بالا تشخیص و شناسایی کند از اینرو در صرف کمترین دوران و دست‌کم هزینه یاری بسزایی می کند.راکت بازرسی بدنی جور ZKT100 کلیدی باتری قابل شارژ در داخل دستگاه و فراوان کارآمد حساس ظاهری فراوان زیبا می باشد. این راکت را می قدرت در فرودگاه ها، سازمان ها و ادارات امنیتی، ورزشگاه ها و استادیوم ها، مدارس و هر جایی که نیاز به ممانعت از ورود اشیاء فلزی خطرناک می باشد، کارگزاری و راه و روش اندازی کرد. در آمفی تئاترها، تالار های کنسرت، استادیوم ها، ورزشگاه ها، سینماها و نمایشگاه های هنری: مراکز فرهنگی نیز یکی از دیگر از مناطق لبریز تردد هستند و تامین امنیت مراجعین، می تواند مشقت بار و راکت بازرسی بدنی فلزیاب طاقت فرسا باشد. سازمان ها، ادارات و مدارس: ورود اشیای خطرناک، اسلحه و بمب به هیچ اداره، سازمان و یا این که محیط آموزشی (مانند مدارس و دانش کده ها) توجیه پذیر نیست. تامین امنیت این خیل عظیم از افراد که هر کدام اساسی دو الی سه کیف وارد فرودگاه می شوند، کار دشواری می باشد که صرفا حیاتی تفتیش بدنی یا این که ریل های ایکس ری قابلیت پذیر نمی باشد. به این رخ که هر کدام چه سایز از قطعات فلزی و الکترونیکی میتواند تشخیص بدهد.

ایندکسر