دمپر یا دریچه چیست ؟

نظیر دمپرهای کانالی مدل دوم، این دمپرهای کانالی بدون استفاده از هر نیرویی به شرایط پیش فرض باز می گردند، موقعیت پیش فرض معمولا گشوده هست که اذن می دهد هوا جریان داشته باشد. در سیستم های فراوان پیچیده می قدرت از اشکال اتوماسیون ساختمان مانند BACnet یا این که LonWorks به جهت در دست گرفتن دمپرهای حوزه‌ ای به کارگیری کرد.دمپرها همچنین می توانند موقعیت های دیگری به غیر از شرایط به طور کامل گشوده یا بسته را نیز پشتیبانی کنند و معمولا قدرتمند به گزارش دهی از حالت لحظه ای خود و همچنین رتبه حرارت و حجم جریان هوای عبوری از دمپرهای هوشمند، هستند.صرفنظر از دسته دمپر گزینه استفاده، سیستم ها اکثر وقت ها به دسته ای طراحی می شوند تا در حالتی که هیچ ترموستاتی فعال نباشد، تمام دمپرهای درون سیستم باز شوند. دمپر ها در واقع نوعی روزنه یا برگه فلزی است که حساس گشوده و بسته شدن، جریان هوای عبوری از داکت ها و شبکه ها را تهیه می کند. در این طریق بسته شدن به طور همزمان تمامی دمپرها ممکن می باشد به کوره یا هوای نگاه دارنده صدمه بزند، از این مدل دمپرها اغلب به خواسته مسدود کردن مجرای کانال برای مثال تا %75 طراحی می شوند.مدل دیگری از دمپر الکتریکی از یک مکانیزم فنر رجوع و برگشت و یک موتور سنکرون به کارگیری می کند. همین گونه دمپر امکان تهیه و تنظیم دستی و تنظیم مداد را داراست که دمپر دستی به وسیله یک اهرم دستی که در بدنه ی بیرونی دمپر تعبیه شده در اختیار گرفتن و بکار گرفته می‌شود و دمپر خودکار نیز اهمیت به کارگیری از موتور الکتریکی جهت تهیه هوا بوسیله سیستم مرکزی و یا این که اتوماسیون ساختمان در دست گرفتن میشود. می توانید حساس تهیه و تنظیم کردن دمپر میزان هوای ورودی به هر اتاق یا هر مکان دیگری را کمتر یا این که ارتقاء دهید. همین دريچه سقفی جهت سوق دهی هوا از یک تا چهار سمت و در برخی جور ها با زاویه دهش هوا 180 رتبه (معمولی) ویا 90 رتبه (کنجی) در سیستم هوای رفت گزینه استعمال قرار می گیرد. در همین شیوه اتصال ولتاژ برای باز شدن دمپر باعث روشن شدن و عمل نمودن موتور، هنگامی که دمپر گشوده است، می شود در حالی که اتصال الکتریسیته به جهت بسته شدن دمپر باعث بسته ماندن موتور تا زمانی که دمپر بسته است، می شود.این موتور غالبا از همان مبداء توان 24 ولت AC نیرو می گیرد که در سیستم کنترل استعمال می شود. این دمپر حیاتی دارا بودن کادر و تیغه های آلومینیومی و محور تیغه ها به چرخ دنده های پلیمری بسته خواهد شد که دارای هم رابطه گرفته اند و اساسی قدرت خیلی ناچیز به حرکت مینمایند و منجر باز و بسته شدن دمپر میشوند. همینطور عملکرد موتور دمپر و گونه های آن را باز‌نگری می کنیم. اتصال پره های همین نوع دمپر به وسیله اهرم های یگانه رخ گرفته و با دستگیره های دستی موتور الکتریکی به گردش در می آیند. در اینجا اکثر به بررسی وب سایت دمپر میان کانالی گرد.

حتما بخوانید:
لپ تاپ ایسوس