کلیدی وجود اینکه کارایی دمپرها به یکدیگر شباهت متعددی دارا هستند البته جهت هر کاربردی دسته خاصی از همین وسیله به کار گیری می شود که به امداد آن در سکو اولیه تهویه مناسب و بعد از آن ایمنی و راندمان قابل قبولی در فضا ساخت شود. هنگامی که تیغه های آن بر روی یکدیگر قرار میگیرند؛ عبور جریان هوا به خوبی کنترل می شود و در روزگار باز شدن، تیغه ها به دو دسته تقسیم می شوند که یک مدل موازی هستند و مدل دیگر رخ متقاطع به خود می گیرند. گونه دیگر دمپر های همین کمپانی که اکثر وقت ها وارداتی می باشند دمپر های CAV , موتور دمپر صنعتی VAV هستند که به یار گواهینامه های دارای عرضه می گردند. به غیر از همین مورد قضیه اهمیت بهره گیری از دمپر از ورود حشرات، پرندگان گرد و خاک و هر جسم ناخواسته دیگر به گوشه و کنار اتاق خودداری به دمپر روغنی عمل می آید. مهم نصب دمپر در مسیر کانال یا این که ورودی های هوا، امکان تهیه فشار یا جدا و وصل هوا وجود خواهد داشت؛ درست مشابه کاری که شیر آب انجام می دهد. همین اطمینان به شما داده می شود اهمیت بهره گیری از دانش فنی بالای کارشناسان ره سام و تجربه سال ها حضور در پروژه های متنوع صنعتی و غیر صنعتی ، دمپر های منطبق اهمیت نیاز های هر پروژه طراحی ، تولید و اجرا شود. حساس انجام آزمون های مضاعف و آزمایشات گوناگون و صرف وقت و هزینه توانسته ایم اساسی تغییر و تحول در ظواهر آن و قرار دادن یک‌سری تیغه در پشت پره ها مقاومت انها فراتر ببریم . دمپر در بین کانالی جهت یکسان سازی ویا جلوگیری از ورود و خروج هوای داخلی گوشه و کنار های بسته و همینطور درون کانالهای انتقال هوا از همین دمپر به کار گیری می گردد . دمپر دربین کانالی از یک یا این که تعدادی پره در باطن ساختار خود تشکیل شده که همین پره ها به وسیلهی اهرمهای خاص و به نیز متصل مهم دو گونه دستگیره دستی و موتور الکتریکی به گردش و حرکت درمیآیند که اصلی حرکت این پره ها دمپر قابلیت و امکان در اختیار گرفتن و تنظیم مقدار عبور هوا را مییابد. به امداد دمپر، قابلیت تغییر جریان هوا یا این که انقطاع و وصل آن فراهم می شود؛ بدین ترتیب می بایست در مسیری که هوا جریان دارد؛ کارگزاری شوند.

ایندکسر