دریچه هوا سقفی – گروه صنعتی عباس نژاد

در این در بین نمی توان از سهم بسزای دریچه های بازدید تاسیسات دیده پوشید. مواردی از پاراگراف دوام، ارزش مناسب، نازکی در طراحی، میزان مرغوب بودن بالای این مدل روزنه ها و آسانی کارگزاری آنها، از مزایای روزنه کولر آهنی می باشد. روزنه های سقفی ویژه خودرو تولید کمپانی Berth ترکیه می باشد و همین دریچه ها اصلی عملکردهای متمایز هستند. دریچه های سقفی هوا دهی را به وسیله دمپر می توانند کنترل کنند. یاری می کنند تا کار تفسیر یکنواخت هوا در تمام ارتفاع مسیر دریچه های ریلی به صورتی ملموس احساس شود. در همین مدل روزنه چرخش هوا به صورت افقی و به یک الی چهار جهت متفاوت قیمت روزنه هوای سقفی قابلیت و امکان پذیر است. این روزنه ها صورت ها و حالات مختلفی دارند. ضروری به ذکر است درصورت کارگزاشتن دمپرهای پشت دریچه ای دسترسی به دمپر از بر روی قاب نبوده و جهت دسترسی به دمپر می بایست نصیب پره ها از فریم جدا شود که تجزیه پره از قاب از قسمت بر روی روزنه قابلیت پذیر خواهد بود. توضیحات: دریچههای سقفی چهارگوش مهم پرههای ثابت شاهرخی به سادگی بر روی شبکه گرد کارگزاشتن می شوند. دریچه های سقفی چهارگوش از پرکاربردترین اشکال دریچههای سقفی هستند که به دلیل ساختار متقارن خویش سبب تعدیل پرتاب هوا به کل جهات میشود. شایسته میباشد روزنه های تایلی را که تلفیق دربین دریچه های سقفی چهارگوش با دریچه های گرد می باشد را هم هدیه ای ارزنده به صنعت سقف کاذب ساختمان دانست. ض- دریچه سقفی گرد مشبک . بستگی دارد. ما در همین مقاله درباره ی دریچه کولر آهنی مارک البرز کلام کردیم. چرا که شیرهای در اختیار گرفتن برخی از تجهیزات فنی ساختمان داخل گوشه و کنار ای قرار دارد که دریچه های بازدید، پرده این نهانخانه ها بشمار می آید. تا حیاتی برگشت هوای سنگین گوشه و کنار به سمت تصفیه خانه های موجود در باطن دستگاه هوای رفت تازه ای به جسم سرشار از نشاط منزل ها دمیده شود. اما دریچه های گرد هواکش بیشتر در محفظه های کوچک همچون سرویس بهداشتی و حمام به عمل قیمت دریچه تماشا سقفی می روند. از جمله کاربردهای روزنه هوای چهارطرفه سقفی، در سیستم های دمش و مکش هوا می باشد.

حتما بخوانید:
بازاری داغ برای ایجاد داروخانه در بالا شهر