همین صندلها به طور معمول یک بند بر روی مچ پا هم دارند که سبب می شود محافظت تعادل و شیوه رفتن حساس همین کفش سادهتر باشد. کفشهای دانش کده از مدلهای کفش زنانه کلاسیک و زیاد راحتی میباشند که در موقعیتهای گوناگون می توان از آنها استفاده کرد و درحال حاضر نیز که مدلهای تراز فراتر و شیکتری از این کفشها ارائه شده می باشد داشتن استایل قشنگ اصلی آنها سادهتر شده است. حتی پیش از آن که برند گوچی کفشهای دانشکده خود موسوم به دهنه اسبی را وارد بازار نماید همین کفشها زیاد دوست داستنی کفش چرمی مردانه و پرطرفدار بودند. کفشهای مدل مردانه میتوانند بهترین انتخاب برای استایل قانونی شما باشند و جایگزینی مناسب و رسمیتر برای کفشهای دانشگاه خواهند بود. نگاه او به عالم این بود که توسط ایده های خل وچل وار ساخته شده است. همین یک کتاب عالی برای هر کسی خواهد بود ، اما اگر به فکر راه و روش اندازی کسب و کار تازه می‌باشید ، به ویژه شغلی که انتظار دارید در آن رویش نمایید ، قرائت این مکتوب باید در لیست شما قرار بگیرد. کفشهای پاشنه گوهای به کفشهایی گفته می‌شود که پاشنه آن یکپارچه بوده و دارای موقعیت شیب داری بالا میرود. شما میتوانید صندلهای حصیری پاشنه گوهای خود را اساسی شلوارهای دمپاگشاد کناره ریش ریش بپوشید و یک مانتوی سفید تابستانی خنک نیز به این ترکیب بیش تر کنید تا استایلی تماما تابستانی اما سهل وآسان و شیک برای خودتان داشته باشید. ولی فراموش نکنید که پاشنههای گوهای و حصیری صرفا اختصاصی تابستان هستند و نباید فصلهای دیگر سراغ آن ها بروید. کفشهای چرم بنددار فقط مخصوص آقایان نیستند، هر چند همین کفشها اولی توشه برای مردان طراحی و ساخت شدهاند ولی در دنیای مد امروز مفهوم جنسیت در حالا رنگ باختن هست و خانمها هم میتوانند از کفشهای گونه مردانه و لباسهای نوع مردانه به طریق صحیح استعمال کنند. این کفشها دهههاست که در استایل زنانه جای خود را پیدا کردهاند و هیچ وقت قرار نمیباشد فراموش شوند ولی کلیه ساله مدلهای جدیدتر و به روزتری از این کفشها معرفی می‌شود که در ادامه هفت نمونه از آن ها را بازدید خواهید کرد. تمامی فکر مینمایند پوشیدن کفش پاشنه دار به معنای تحمل درد و فشار در پاها و به هم میل کردن تعادل می باشد ولی این مساله تا حد متعددی به دسته و فرم پاشنه کفش شما نیز بستگی دارد. همچنین ممکن است در اثر تمیز نمودن غلط کفش های چرمی سفید، آلودگی عمده به بافت کفش رخنه کند. کنار نیز بودن انگشتان موجب ایجاد بقیه بدشکلی ها و ساییدگی می شود که در غایت سبب ساز به میخچه و پینه هم ممکن است بشود.

ایندکسر