خرید اسید اگزالیک – ادرس

چنانچه اسیدی را دارای محلول حاوی هیپوکلریت سدیم مخلوط کنند در معرض کلر قرار بگیرند.به تیتر نمونه می قدرت به مخلوط کردن پاک کننده های پیاله توالت حاوی اسید کلریدریک، فسفریک یا اسید اگزالیک اهمیت سپید کننده اشاره کرد.اگر اسید به اندازه برای کمتر PH محلول هیپوکلریت به پایین 4 اضافه شود،گاز کلر آزاد می شود. نام های مترادف و هم معنی آن شامل: اسید اکسالیک ; جوهر ترشک; اگزالیک اسید ;دی اتانوئیک اسید می باشند. در خرید و فروش اسید اگزالیک یا اگزالیک اسید Oxalic acid ممکن هست اهمیت نام دیگر آن ، که اکسالیک اسید هست مواجه شوید. اسم دیگر آن اسید اتاندیوئیک است.عناصر تشکیل دهنده کربن،هیدروژن،اکسیژن هستند.نوع مخلوط آن دی کربوکسیلیک اسید،اسید آلی (آلی) است.شکل آن جامد میباشد و وزن مولکول آن 90.04 گرم در مول است. اینها ترکیبات آلی میباشند که شامل دو گروه اسید کربوکسیلیک هستند. اسید مورد استفاده به جهت درمان می بایست مسلما از نوع آزمایشگاهی باشد. همچنین در صورتی که اسید دارای چشم عکس العمل کرده باشد، می بایست دیده را به شکل پلک باز شستشو نمایید. همچنین پس از اتمام کار، دست ها و صورت بایستی تماما شسته شوند. در شکل تنفس غبار آن، فورا بایستی دهان شسته شده و فرد به هوای آزاد منتقل شود. همینطور پس از اتمام کار, خرید اسید اگزالیک در اصفهان دست ها و رخ به طور کامل بایستی شسته شود. همینطور نباید با دیده تماس داشته باشد. همینطور گفته می شود که استنشاق مکرر و همیشگی دود حاصل از تصعید اسید اگزالیک باعث ایجاد سنگ همه در اشخاص اصلی می شود. دستگاه بخور اسید اگزالیک شامل یک تابه بخارساز میباشد که پس از آن که در کندوی زنبور عسل قرار دیتا شد متصل به باتری می شود. یکی از اصلیترین نگرانی های بهداشتی در گزینه اگزالیک اسید این می باشد که می تواند به مواد معدنی موجود در روده متصل شده و از جذب آن به تن دوری کند. بیشترین خطر همین اسید در موقعیت تنفس، غبار آن می باشد.

حتما بخوانید:
اسپرت کردن خودرو به چه معناست؟