[ad_1]

مشتریان شما می توانند به شما در پیوستن به نمایشگاه کمک کنند.

اگرچه بیشتر تحقیقات این نمایش توسط تهیه کنندگان انجام می شود ، اما آنها همچنین نظرات آنلاین طرفداران را گوش می دهند. گای در میدان شهر دلاور گفت: “می دانید ، ما عاشق گوش دادن به بینندگان خود هستیم و حدود چهار ایالت بود كه هرگز از آنها دیدن نكردیم و من گفتم ، ای مرد ، باید به دلاور برسیم.”

[ad_2]

منبع: dojedareh-news.ir