بهترین اساتید کنکور اهمیت سال ها تجربه در تدریس در دانش گاه ها و مدارس برتر کشور، در کنار داشتن بیانی شیوا و توانا در موسسه کلام آخر در کنار نیز توده شده اند تا تدریس را به یک فرمان آسان و جالب به جهت علم آموزان تبدیل کنند. همانگونه که اشاره شد، بهرغم پیشرفتهای چشمگیر و برقآسای، دنیای دیجیتال و فناوریهای تصویری، هنوز مدارس مرز و بوم صاحبخانه تختهسیاه و وایت موفقیت است. 7. مثلثات، تبدیل و ترکیب توابع موسسه سخن آخر: همین پکیج هم برای دانشآموزان و نیز داوطلبان نظام قدیم و نظام نو فراوان مناسب است. همین مسئله در تولید و بزرگشده مشکلات آمورشی علم آموزان و داوطلبان کنکور تأثیر فراوان بزرگی داشته است. توجه عمده تیم علمی موسسه بر روی استعمال از نیم کره راست و آموزش چهره‌ای به جهت ذخیره در حافظه بلند مدت دانش آموزان است. داوطلبان کنکور سراسری بایستی در دوران وقتی کوتاهی که در اختیار دارا‌هستند حجم متعددی از مطالب را به حافظه خویش بسپارند و مسلماً اشکالاتی را هم در راستا آزمون زنی و یادگیری این حجم از مطالب خواهند داشت. ادبیات پارسی یکی از دروس پر دارای و مرتبه آور در کنکور سراسری است. متاسفانه در کلیه مجموعه های آزمایشی امتحان سراسری داوطلبان توان متعددی در به دست آوردن درصد بالا موسسه کنکور یاس در ریاضی ندارند. در چنین شرایطی دانش آموزان بهجای یادگیری مفهومی مطالب درسی، کلیدی مراقبت نمودن آن، تنها به به دست آوردن نمره در حد عبور از امتحانات و مبنا تحصیلی راضی میشوند. شما می توانید نظرات دانش آموزان و کنکوری های عزیز که سکو برتر در سال های 98 و 99 شده اند و دانش آموز معلم منتظری بودند و تدریس ایشان را دیده اند از گویش خودشان بخوانید، تا از نگاه یک کنکوری تدریس استاد منتظری بهترین معلم کنکور ادبیات را دیده، برهان تعیین آنان را بدانید و به لطف بتوانید تصمیم بگیرید. بررسی دی وی دی های آموزشی سخن آخر، ونوس، کنکور آسان، پرش و بقیه موسسه ها را تماشا کنید. کیفیت بسته های آموزشی را بسنجید، مکتوب های درسی، دی وی دی های آموزشی، کلاس های آنلاین جزوه های خلاصه ونکات کلیه از پاراگراف معیارهای گزینش یک موسسه عالی است. در دهه اخیر سطح پرسش ها کنکور دوچندان سخت شده میباشد و قبولی در رشته های عالی و دانش کده های دارای دیگر فقط دارای خواندن کتاب درسی قابلیت و امکان پذیر نیست. همچنین به مدل ای برنامه ریزی شده که در طی زمانه دوچندان پاره ای حدودا سه الی چهار ماه کلیه دروس کنکور نقطه نهایی می یابند.

ایندکسر