به این ترتیب که پس از آماده سازی دندان، از دندان قالب تهیه شده، به لابراتوار فرستاده میشود تا روکش مناسب دندان تهیه و نهایتاً به روی دندان چسبانده شود . روکش زمانی درمانی مناسب محسوب میشود که بافت دندانی به میزان زیادی از دست رفته و شرایط به گونهای است که امکان بازسازی دندان با کمک مواد ترمیمی (به طور مستقیم در مطب دندانپزشک) وجود ندارد. بیشتر موارد درمان ریشه دندان در دو جلسه یا سه ترمیم دندان با روغن حنظل جلسه انجام میشود. این انواع ترمیم، بر خلاف پر کردن معمولی دندان، بر اساس قالب تهیه شده از دندان در آزمایشگاه ساخته می شوند و بعدا روی دندان قرار می گیرند.

این پروسه یکی از درمانهای محافظه کارانه دندانپزشکی است و بر روی دندانهایی که به دنبال آسیبدیدگیِ زیاد، بیشتر ساختار و نسج خود را از دادهاند صورت میگیرد. این مواد صرفاً بر روی دندان قرار میگیرند و تا حدودی از دندان محفاظت میکنند. سرعت این گسترش بستگی به میزان رعایت بهداشت دهان و دندان ها مثل استفاده از مسواک و نخ دندان، محل پوسیدگی و ژنیک فرد دارد.

در واقع میزان باقی مانده دندان آسیب دیده به اندازهای کم و نامناسب است که امکان اتصال و گیر مواد ترمیمی به آن وجود ندارد. دندانهایی که در اثر پوسیدگی و یا شکستگی، میزان زیادی از ساختار و نسج خود را از دست میدهند، نیاز به درمان ریشه (روت کانال تراپی) خواهند داشت و پس از درمان ریشه، تاج آنها باید بازسازی گردد. خوراکیهای چسبناک که به دندان میچسبند و جدا کردن آنها از دندان با سختی همراه است، دشمن پانسمان موقت دندان هستند.

اما میتوان از آنها برای حرکتدادن دندانهای مجاور کمک گرفت. زمانی که حداقلی از بافت دندانی جهت گیرِ ماده ترمیمی وجود دارد، می توان بسته به شرایط دندان و محل قرارگیری آن، از آمالگام و یا کامپوزیت، برای بازسازی و یا بیلداپ دندان استفاده نمود. تفاوت بازسازی اساسی دندان با ترمیم حفرههای سطحی و متوسط دندانی چیست؟ به همین دلیل تعداد زیادی از افراد با پانسمان دندان به خانه میروند و بعد از چند روز به دلایل مختلفی پانسمان دندانشان را از دست میدهند.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد ترمیم زخم دندان کشیده شده لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر