[ad_1]

برای نقش: الكساندر اسكارسگارد

وقتی Skarsgård با ظاهری تا حدی طاس از بارت سیمپسون در سال 2018 روی فرش قرمز قدم زد مردم حداقل گیج شدند. خوشبختانه ، این بازیگر تازه برای نقش خود آماده می شد پروژه مرغ مگس خوار.

[ad_2]

منبع: dojedareh-news.ir