[ad_1]

بروک اسمیت – فصل 5

گرچه دکتر هان هنگام معرفی برای اولین بار در سیستان سیستان کار کرد ، اما سرانجام دکتر هان به طور تمام وقت به سیاتل گریس نقل مکان کرد و حتی رابطه عاشقانه ای را با کالی تورس آغاز کرد. با این حال ، هنگامی که او واقعیت را درباره دروغ ایزی در مورد وضعیت دنی فهمید ، ناگهان آنجا را ترک کرد و بیمارستان (و نمایش) را برای همیشه ترک کرد.

[ad_2]

منبع: dojedareh-news.ir