همانطور که در تصویر زیر میبینید، فن موتور خراب شده است و ما به یک فن جدید نیاز داریم. موتور تکفاز معمولاً دارای دو سیمپیچ است: سیمپیچ اصلی با مقاومت بیشتر (برای تولید یک میدان مغناطیسی) و سیمپیچ کمکی با مقاومت کمتر (برای تعیین جهت چرخش موتور). در سیم پیچی دو طبقه هر شیار استاتور و بازوی مربوط به دو كلاف مختلف قرار می گیرند اگر دو بازوی یك كلاف به اندازه یك گام قطبی از یكدیگر فاصله داشته باشند در این صورت دو بازوی واقع در یك شیار حتما مربوط به یك فاز خواهند بود اما اگر این فاصله برابر با گام قطبی نباشد در این صورت دو بازوی واقع در یك شیار می تواند مربوط به دو فاز مختلف نیز باشد یك چنین سیم پیچی را سیم پیچی با گام كوتاه شه یا با گام كسری می نامند سیم پیچی دو طبقه كه در آن گام كلافها برابر با گام قطبی باشد (گام كوتاه نشده) به ندرت در عمل پیش می آید و معمولا سیم پیچی دو طبقه با گام كوتاه شده (گام كسری) مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی كه استاتور یك موتور آسنكرون تنها با یك گروه كلاف سیم پیچی شود و بهیک منبع یك فازه اتصال یابد در این صورت یك میدان متغیر ایجاد می شود و بر عكس سیم پیچی سه فازه دیگر میدان دوار نخواهیم داشت.

3) می باشد در این صورت از تمام شیارهای استاتور در حالت كار دائمی استفاده می شود در موتورهای یك فاز صنعتی اغلب سیم پیچی كمكی پس از راه اندازی موتور از مدار خارج می شود برای چنین حالتی معمولاً سیم پیچی به طرق مختلف انجام می گیرد در ساده ترین حالت آن سیم پیچی بصورت یك طبقه انجام گرفته و دو سوم شیارها را برای سیم پیچ اصلی و یك سوم باقی مانده را برای سیم پیچ كمكی كه در این حالت فقط برای راه اندازی بكار می رود اختصاص می دهند. زمانی که پیچ ها خارج شود، اجزای اولیه داخلی الکتروموتور که شامل استاتور، آرمیچر، و سیم پیچی است، دیده می­شود. در ادامه، روش سیم پیچی موتور تکفاز را بیان میکنیم. در این آموزش، ضمن معرفی کوتاه مدار موتور تکفاز، مطالبی را درباره سیم پیچی موتور تکفاز که در کولر آبی نیز به کار میرود، بیان میکنیم. راهنمای تعویض به زبان ساده» بیان کردیم، موتور کولر آبی اغلب از نوع تکفاز است. بنابراین لازم نیست که نگران سطح دانش خود باشید، نهایتاً با آموزش های ابتدایی الکترونیک و مکانیک وارد فعالیت های عملی سیم پیچی موتور خواهید شد. Bm حداكثر اندوكسیون می باشد و مقدار متوسط آن یا بعبارت دیگر اندوكسیون سطح كار استاتور كه آنرا با Bm نشان می دهد برابر با با قرار دادن مقدار Bm و A در فرمول شماره (3) برای خواهیم داشت.

پیچهای درپوش جلویی را نیز باز کنید (همانطور که برای درپوش دیگر انجام دادیم). پس از جدا کردن فن موتور، گیره را از محور جدا کنید. در این بخش، مراحل سیم پیچی موتور کولر آبی را بیان میکنیم. دقت کنید که موتور کولر شما ممکن است با موتوری که بررسی میکنیم تفاوتهایی داشته باشد، اما اصول سیم پیچی موتور کولر آبی تفاوتی ندارد و تفاوتها در شکل ظاهری موتور است. ابتدا درپوش محافظ فن موتور را بردارید (موتور شما ممکن است این درپوش را نداشته باشد). در ابتدا قطعات برد تبلت را به شما معرفی می کنیم و روش عیب یابی و تست هرکدام را از طریق کار عملی با ابزار توضیح می دهیم. قبل از آشنایی با مدار موتور و بیان مراحل سیم پیچی موتور باید این نکته را متذکر شویم که موتورهای تکفاز شکلها و ساختارهای متفاوتی دارند و ممکن است موتوری که شما در اختیار دارید، با آنچه در این آموزش بررسی میشود، متفاوت باشد. قبل از پرداختن به سیم پیچی موتور باید با ساختار کلی موتورهای تکفاز آشنا شویم.

البته روند کلی سیم پیچی موتور یکسان است و با یادگیری روند برای یک موتور، میتوانید به اندکی تغییرات، آن را به موتور خود اعمال کنید. به همین دلیل است که اغلب تعمیر و سیم پیچی موتور قدیمی نسبت به خریدن یک موتور جدید ترجیح داده میشود. سیمپیچی موتور روندی طولانی است و شاید حتی دو روز طول بکشد که آن را انجام دهید، زیرا تمام قطعات قدیمی را باید تعویض کرده و دوباره مونتاژ کنید. وقتی پوشش را برداریم، مطابق انتظار مشاهده میکنیم که یکی از سیمپیچهای موتور سوخته است (رنگ سیاه و بوی لاک سوخته این سوختگی را نشان میدهد). معمولاً پوشش با پیچ روی محفظه محکم نمیشود، بلکه فقط روی محفظه قرار داده میشود. به آرامی درپوش جلویی را همراه با روتور از محفظه اصلی خارج کرده و با سایر قطعات در جعبه قرار دهید. هنگام خارج کردن کلکتور مراقب باشید پایه نگهدارنده سرسیم ها نشکند؛ زیرا هنگام جایگذاری سیم پیچ های جدید با مشکل مواجه خواهید شد. سیم پیچ کمکی یا سیم پیچ استارت با سیم پیچ اصلی، اختلاف فازی برابر با 90 درجه الکتریکی دارد.

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با اموزش سیم پیچی در اصفهان وب سایت خود باشید.

ایندکسر