آخرین اخبار «اکسیژن مایع

کپسول اکسیژن طبابت بایستی حساس کلاهک باشند و در محل خود اثبات گردند. هر پیاله گاز می بایست اساسی برچسب هشداری باشد. مخزن اکسیژن مایع در همه بعد ها از ۱ تا ۳۰ تن و هر مقدار فشاری به فروش می رسد. گازهایی که طبق استانداردهای طبی به جهت بیهوشی و درمان بیماران و یا تشخیص بیماری ها، ایجاد و بسته بندی می شوند، گازهای طبابت نام دارند. سیلندر های فارغ از درز فشار بالاتری را تحمل می کنند و به عنوان مثال برای گازهای آرگون، نیتروژن، اکسیژن، هلیوم، هیدروژن و … گاز اکسیژن طبی در گونه گازهای طبابت استنشاقی قرار دارد. بدون اکسیژن، سلول های تن ما کار کشته به آزادسازی انرژی موجود در مواد غذایی مصرفی نمی باشند و ما خوا هیم مرد. تجهیزات آیتم به کار گیری در سرویس اکسیژن، می بایست نیازهای نظافت ظریف را داشته باشند و سیستم ها می بایست از موادی ساخته شده باشند که دمای اشتعال بالایی را دارند و زیر حالت سرویس اساسی اکسیژن، واکنشپذیر نباشند. از آنجایی که مثل کپسول اکسیژن نیاز به محل محافظت کلیدی محیط مسقف را ندارد حفظ از آن ایمن خیس و آسان خیس است. انسان ها موجوداتی هوازی میباشند به این معنی که به اکسیژن برای آزاد کردن انرژی و ادامه حیات نیاز دارند. مغز برای دوام عملکرد خویش به اکسیژن برای تولید انرژی نیاز دارد و سوای انرژی (بدون اکسیژن) سرنوشتی جز مرگ نخواهد داشت. از این رو، نگرانی از بابت به خاطر سپردن تنفس وجود ندارد، اگرچه امکان در دست گرفتن آگاهانه سرعت تنفس وجود دارد. ولی چنانچه فردی به جهت چند دقیقه امکان تنفس اکسیژن را نداشته باشد با اختلال جدی مواجه می شود. همین عمل می تواند برای به دست آوردن آرامش، به حداکثر رساندن بهرهوری به جهت دویدن و یا حبس نفس تا هنگامی که قابلیت و امکان دارد، انجام شود. اکسیژن مایع تشکیل شده از مایع برودتی است، به این مضمون‌ که نقطه جوش بی آلایش آن از منفی ۹۰ رتبه سانتیگراد صادرات اکسیژن مایع کمتر می باشد. دی اکسید کربن که فرآورده زائد میباشد از طریق دستگاه تنفس به خارج از تن منتقل می شود. 2. رطوبت و دی اکسید کربن بوسیله جذب در قلیایی از در بین می رود. مخزن تست می شود و حاوی استاندارد های میان المللی است. از طرفی به کار گیری عدم رعایت استاندارد ها و اشتباه از این گاز، خطرات جانی و هزینه های زیادی می تواند داشته باشد. در اشخاصی که مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی یا این که مسمومیت کلیدی گاز شده اند از دستگاه اکسیژن به جهت اکسیژن سازی استعمال می نمایند تا توان نفس کشیدن را داشته باشند.

حتما بخوانید:
این شخص ترفندی را به اشتراک گذاشت که در عرض 2 دقیقه به خواب می برد