چنانچه آب را به اسید سولفوریک بیشتر کنیم، به عامل آنکه آب از اسید سولفوریک سبک خیس است، در بالا باقی می ماند. طولانی تر کردن الکل و یا این که گلیسیرین و همینطور اسید بربیتوریک به همین محصول، سبب ساز می گردد تا پراکسید هیدروژن و یا این که آب اکسیژنه خواص تثبیت کنندگی پیدا کند. تثبیت کننده آب اکسیژنه اهمیت همین قابلیت و امکان میباشد که بتواند از کار کاتالیستی یونهای فلزی از قبیل آهن و یا منیزیم و همینطور مس خودداری کند. تماس های مکرر ممکن است باعث بروشیت شود که حساس سرفه، خلط و کوتاهی تنفس ملازم است. این قابلیت وجود داراست که از این مواد به تیتر سیلیکات کلوئیدی آب شیشه و یا این که متاسیلیکات نیز به کارگیری شود. در آب استخرها (به منظور حذف مواد آلی و معدنی در استخر کاربرد دارد. درصورتیکه آب اکسیژنه بر روی لباس (یا سایر مواد قابل اشتعال) ریخته شود، ابتدا به تدریج، آب، تبخیر میگردد تا وقتی که غلظت به حد کافی برسد، سپس لباس، به طور خود به خود شعله ور میشود. تثبیت کننده آب اکسیژنه در برابر آب سخت اصلی غلظتهای معمول، مقاومت قابل توجهی دارد. آب اکسیژنه صنعتی در کاربردهای سفید کنندگی، اکسید کنندگی، ضدعفونی کنندگی و گندزدایی عالی فعالیت می کند. از دیگر تثبیت کنندههای آب اکسیژنه میتوان سیلیکاتهای سدیم را اسم برد. همین پایدار کننده مهم گنجایش تثبیت کنندگی لطف است. همین ماده در دمای جوش به مدت ۴۰ تا ۶۰ دقیقه فعال است. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وب سایت آب اکسیژنه عنصر است یا ترکیب.

ایندکسر